Outubro, o mes das actividades no medio acuático na universidade

Outubro, o mes das actividades no medio acuático na universidade