Os catro ex reitores da Universidade van deseñar a estratexia do Campus do Mar