Galicia

Documentos

directrices_ordenacion_territorio Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (2008) (Ver publicación )

A16907-16908_galicia Convenio Ministerio, Xunta de Galicia, GIZC (Marzo 2007) (Ver publicación )

plan_acuicultura_08 Resolución do 12 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Recursos Mariños, pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de agosto de 2008, polo que se aproba o Plan Galego de Acuicultura (17/9/2008) (Ver publicación )

na01_gal Ley Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia. Ley 6/2007, de 11 mayo (17/7/2006) (Ver publicación )

na02_gal Decreto 298/2008, de 30 de Diciembre, por el que se establece la estrucutra orgánica de la Agencia Gallega de Emergencias (12/1/2009) (Ver publicación )