Calendario

Cursos:

Tipo Orientación Curso Data Profesores * Coordinadores

Formación Avanzada

CFA1-1C A física oceánica e o cambio global 22-26/04/2013 Herlé Mercier (IFREMER) Gabriel Rosón
Des Barton (IIM-CSIC)
CFA2-1C Cambio global, recursos mariños e biodiversidade 18-22/03/2013 Steven Morgan (U. California) Henrique Queiroga
Steve Swearer (U. Melbourne) Jesús Troncoso
CFA3-1C Recursos Minerais e Enerxéticos dos Océanos Pendente 2º ano Nuno Lourenço (ENAM-CIAM) Luis Menezes
Luis Somoza (I. Geológico Minero España)James R. Hein (US Geological Survey) Daniel Rey
CFA4-1C Sistemas Estuarinos e Costeiros Pendente 2º ano Ángel Borja (AZTI-Tecnalia) Pedro Gomes
Arnoldo Vale Levinson Miguel Gil Coto
CFA5-1C Dinámica Litoral e Avaliación Ambiental 17-20/12/2012 Norbert Haala – U. Stuttgart Julia Armesto
Mercedes Solla – UVigo Renato Henriques
CFA6-1C Aspectos técnicos, económicos e regulatorios das Enerxías Mariñas Pendente 2º ano Pedro Linares – ICAI Anxo Calvo
Pablo del Río Alberto Gago
CFA7-1C Técnicas de Caracterización Climática e de Estados do Mar 10-14/12/2012 R.C. Lindenberg – TU Delft Pedro Arias

Formación Transversal

Aplicacións Estatísticas ao Deseño Experimental e Técnico e á Análise de Datos 2-3/04/2013 Jacobo de Uña – UVigo Jacobo de Uña
Raquel Menezes – UMinho Raquel Menezes
Tecnoloxías Ómicas. Análise de datos de NGS, RNA-seq e ClhP-seq 7-8/03/2013 Ana Conesa- C. Investigación Principe Felipe David Posada
Javier Santoyo – C. Investigación Principe Felipe
* listado provisional, non están incluidos todos os profesores que van intervir

Segundo Cuatrimestre

Tipo Orientación Curso Data Profesores Coordinadores

Formación Avanzada

CFA1-2C Interaccións Atmósfera-Océano 17-21/06/2013 Paulo Relvas (Universidade Algarve) Ramón Gómez Gesteira (UVigo)
David Enfield (University of Miami’s Rosentiel) José Castanheira (Universidade Aveiro)
CFA2-2C Sistemas de modelización e observación do océano 24-28/06/2013 Paulo Nogueira Brás (IPMA-IPIMAR) Julio Martín Herrero (UVigo)
Julio Martín Herrero (UVigo)

Jesús Dubert (Universidade de Aveiro)

Jesús Dubert (Universidade de Aveiro)
CFA3-2C Avaliación e xestión de recursos pesqueiros e marisqueiros (ICES) 27-31/05/2013 Steve Cadrin (University of Massachusetts) Begoña Santos (IEO)
Iago Mosqueira (Joint Research Center IPSC, UE) Jose Vingada, (Universidade de Minho)
CFA4-2C Aproveitamento e valorización de subprodutos de orixe mariña 6-10/05/2013 Jean Pascal Bergé (IFREMER) Ricardo Pérez Martín (IIM-CSIC)
Pilar Montero (ICTAN-CSIC) Tiago Henriques Silva (Universidade do Minho)
CFA5-2C Novos productos do mar 20-24/05/2013 Félix López Figueroa (Universidad de Málaga) Rui Reis (Universidade de Minho)
Anake Kijjoa (ICBAS, Universidade de Porto )

Julio San-Roman (ICTP-CSIC)

Javier Cremades (USC)
CFA6-2C Economía e xestión dos recursos naturais e do medio ambiente mariño 10-14/06/2013 Trond Bjorndal (University of Portsmouth) Dolores Garza (UVigo)
Ragnar Arnason (University of Iceland) Sebastián Villasante (USC)
CFA7-2C Actuacións e estruturas de protección da costa. Criterios ambientais e tecnolóxicos 15-19/04/2013 Fernando López Mera (Aquatica Ingeniería Civil)

Enrique Maciñeira (Autoridad Portuaria A Coruña)

Enrique Peña (UDC)

Formación Transversal

O marco xurídico no medio mariño: Océanos do crime: causas e consecuencias das novas formas de piratería no mar 15-16/05/2013 Peter Lehr (University of. St. Andrews, UK)

M.Carmen Gómez (Universidad de Sevilla)

Patricia Faraldo (UDC)

Raquel Castillejo (USC)

Marta García Pérez (UDC)
Geographic Information Systems (GIS)Fundamentos e Análise 5-7/07/2013 Alberto Varela (UDC) Alberto Varela (UDC)
Victor Olaya (Universidad de Extremadura)

Tomislav Hengl (ISRIC, UE)

Renato Henriques (Universidade do Minho)
Seminario de escritura científica 1-2/07/2013 Henrique Queiroga (Universidade de Aveiro) Henrique Queiroga (Universidade de Aveiro)
José Paula (Universidade de Lisboa)