escuela_grande

Escola Internacional de Posgrao

A escola internacional de posgrao é un elemento crave para reorganizar, estender e asentar a actual oferta de estudos de máster e doutoramento no ámbito mariño e aumentar o grao de internacionalización dos estudos, sendo este programa un instrumento esencial para a conversión do campus do mar en campus de excelencia internacional.

Obxectivo

 • Aumentar o número de estudantes estranxeiros nos
  Programas de posgrao e doutoramento.
 • Aumentar o número de teses codirixidas por investigadores de organismos da agregación.
 • Aumentar o número de teses doutorais da agrupación de investigación.
 • Aumentar o número de programas docentes conxuntos con universidades estranxeiras.
 • Conseguir que todos os programas de doutoramento obteñan o selo de excelencia.
 • Promover o intercambio de estudantes, docentes
  E traballadores con universidades nacionais e
  Internacionais.
 • Establecer a escola como referente formativo de ámbito empresarial.
 • Potenciar a visibilidade internacional do campus do mar.

Plan de acción

 • Realización de accións preparatorias para a creación da escola
 • Adecuación de infraestruturas existentes
 • Creación dun equipo de dirección
 • Creación dunha comisión de docencia
 • Organización de xornadas e congresos
 • Creación dun equipo técnico
 • Implantación dun sistema de garantía interno de calidade
 • Integración co programa de captación de talento
 • Desenvolvemento dun plan de oferta docente e académica
 • Elaboración dun plan de comunicación
 • Creación dun programa de incentivo á mobilidade de estudantes
 • Creación dun programa de axudas para estudantes estranxeiros

Descargar presentación