Organización

O Campus do Mar baséase nun modelo de gobernanza e nun equipo de xestión liderado por recursos humanos con experiencia e construído sobre a premisa de que a eficiencia, o éxito e a continuidade do Campus dependen en gran medida deste equipo.

O principal papel asignado á estrutura de gobernanza do Campus do Mar será a de articular ao máis alto nivel todo o equipo de xestión e as diferentes entidades, comisións e recursos que compón a estrutura.

organigrama