Radar de correntes na ría de Vigo

Este visor permite un seguemento en tempo real das correntes na ría de Vigo grazas á instalación de dous radares de alta frecuencia. Este proyecto foi desenvolvido polo Grupo de Oceanografía Física (GOFUVI) da Universidade de Vigo.